https://royalhotelsaigon.com/wp-content/uploads/2023/12/image-005-1.jpg
Tour khám phá thành phố (nữa ngày)
Khám phá nhiều hơn
https://royalhotelsaigon.com/wp-content/uploads/2023/12/image-005-2.jpg
Địa đạo Củ Chi
Khám phá nhiều hơn
https://royalhotelsaigon.com/wp-content/uploads/2023/12/image-005-3.jpg
Múa rối nước và thưởng thức ẩm thực trên thuyền
Khám phá nhiều hơn
https://royalhotelsaigon.com/wp-content/uploads/2023/12/image-004.jpg
Đồng bằng sông Cửu Long
Khám phá nhiều hơn
https://royalhotelsaigon.com/wp-content/uploads/2023/12/8-4.jpg
Khám phá cuộc sống ở Đồng bằng sông Cửu Long
Khám phá nhiều hơn
https://royalhotelsaigon.com/wp-content/uploads/2023/12/7.jpg
Tour khám phá Sài Gòn cao cấp & lớp học nấu ăn truyền thống
Khám phá nhiều hơn
https://royalhotelsaigon.com/wp-content/uploads/2023/12/2-1.jpg
Rừng sác Cần Giờ
Khám phá nhiều hơn
https://royalhotelsaigon.com/wp-content/uploads/2023/12/8-3.jpg
Đồng bằng sông Cửu Long & Mỹ Tho
Khám phá nhiều hơn
https://royalhotelsaigon.com/wp-content/uploads/2023/12/image-004-2.jpg
Đồng bằng sông Cửu Long & Mỹ Tho (Tour cao cấp)
Khám phá nhiều hơn